Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 1 6 1 27/02/2024
1 8 8 0
2 8 8 0
3 2 2 3 26/02/2024
4 0 4 2 28/02/2024
5 5 5 1 23/02/2024
6 8 8 0
7 8 8 0
8 6 6 1 22/02/2024
9 8 8 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 8 8 0
1 8 8 0
2 8 8 0
3 4 4 2 24/02/2024
4 2 5 1 26/02/2024
5 0 4 2 28/02/2024
6 8 8 0
7 7 7 1 21/02/2024
8 6 6 1 22/02/2024
9 1 6 1 27/02/2024
to top