Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 2 4 1 04/06/2023
1 7 7 0
2 5 5 1 01/06/2023
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 4 4 2 02/06/2023
7 0 3 2 06/06/2023
8 1 5 1 05/06/2023
9 7 7 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 3 3 1 03/06/2023
1 1 3 3 05/06/2023
2 7 7 0
3 4 4 1 02/06/2023
4 7 7 0
5 7 7 0
6 7 7 0
7 7 7 0
8 2 4 1 04/06/2023
9 0 6 1 06/06/2023
to top