Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 6 6 1 16/05/2022
2 7 7 0
3 7 7 0
4 0 3 2 22/05/2022
5 5 5 1 17/05/2022
6 3 3 1 19/05/2022
7 7 7 0
8 7 7 0
9 1 4 2 21/05/2022
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 5 5 2 17/05/2022
4 7 7 0
5 2 4 1 20/05/2022
6 7 7 0
7 0 6 1 22/05/2022
8 1 3 2 21/05/2022
9 4 4 1 18/05/2022
to top