Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 4 4 1 25/09/2022
1 3 3 1 26/09/2022
2 0 6 1 29/09/2022
3 6 6 1 23/09/2022
4 1 5 1 28/09/2022
5 5 5 1 24/09/2022
6 7 7 0
7 7 7 0
8 7 7 0
9 2 4 1 27/09/2022
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 2 4 1 27/09/2022
1 7 7 0
2 3 3 1 26/09/2022
3 7 7 0
4 5 5 1 24/09/2022
5 7 7 0
6 1 4 2 28/09/2022
7 7 7 0
8 7 7 0
9 0 3 2 29/09/2022
to top