Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 2 5 1 17/06/2024
1 8 8 0
2 6 6 1 13/06/2024
3 8 8 0
4 8 8 0
5 7 7 1 12/06/2024
6 0 3 2 19/06/2024
7 8 8 0
8 5 5 1 14/06/2024
9 1 4 2 18/06/2024
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 1 6 1 18/06/2024
1 8 8 0
2 2 5 1 17/06/2024
3 8 8 0
4 8 8 0
5 7 7 1 12/06/2024
6 6 6 1 13/06/2024
7 0 2 3 19/06/2024
8 8 8 0
9 4 4 1 15/06/2024
to top