Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 2 3 2 30/09/2023
4 3 3 2 29/09/2023
5 7 7 0
6 7 7 0
7 0 6 1 02/10/2023
8 1 5 1 01/10/2023
9 4 4 1 28/09/2023
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 7 7 0
2 7 7 0
3 0 6 1 02/10/2023
4 3 3 1 29/09/2023
5 7 7 0
6 6 6 1 26/09/2023
7 2 2 2 30/09/2023
8 4 4 1 28/09/2023
9 1 5 1 01/10/2023
to top