Mega 6/45 - Vietlott 6/45 - Tường thuật KQXS Mega 6/45

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 22/05/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 22/05/2022
01 07 10 24 33 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 20/05/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 20/05/2022
12 17 34 39 44 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 18/05/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 18/05/2022
03 17 23 37 40 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 15/05/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 15/05/2022
05 20 21 31 34 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 13/05/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 13/05/2022
07 08 18 29 41 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 11/05/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 11/05/2022
02 06 07 18 34 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 08/05/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 08/05/2022
04 12 20 25 35 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 06/05/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 06/05/2022
01 03 15 16 34 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 04/05/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 04/05/2022
01 04 23 28 33 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 01/05/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 01/05/2022
08 21 26 35 37 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 29/04/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 29/04/2022
05 12 16 25 26 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 27/04/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 27/04/2022
03 09 14 17 27 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 24/04/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 24/04/2022
09 12 23 30 32 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

to top