Mega 6/45 - Vietlott 6/45 - Tường thuật KQXS Mega 6/45

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 01/02/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 01/02/2023
16 21 27 29 34 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 29/01/2023

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 29/01/2023
05 21 26 27 32 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 27/01/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 27/01/2023
10 13 21 29 41 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 25/01/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 25/01/2023
12 14 18 22 28 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 20/01/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 20/01/2023
03 07 13 29 32 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 15/01/2023

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 15/01/2023
08 09 15 21 26 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 13/01/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 13/01/2023
03 11 14 20 26 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 11/01/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 11/01/2023
01 18 22 33 34 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 08/01/2023

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 08/01/2023
11 29 32 39 40 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 06/01/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 06/01/2023
02 07 16 25 35 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 04/01/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 04/01/2023
03 05 07 37 39 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

to top