Mega 6/45 - Vietlott 6/45 - Tường thuật KQXS Mega 6/45

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 04/06/2023

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 04/06/2023
03 15 19 35 36 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 02/06/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 02/06/2023
03 11 14 19 21 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 31/05/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 31/05/2023
04 09 10 22 41 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 28/05/2023

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 28/05/2023
06 13 19 20 37 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 26/05/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 26/05/2023
08 10 19 25 35 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 24/05/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 24/05/2023
09 11 15 28 33 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 21/05/2023

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 21/05/2023
08 10 17 19 24 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 19/05/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 19/05/2023
03 09 10 27 35 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 17/05/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 17/05/2023
02 06 13 20 28 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 14/05/2023

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 14/05/2023
07 08 13 37 42 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 12/05/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 12/05/2023
02 06 08 09 15 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 10/05/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 10/05/2023
07 08 09 13 15 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

to top