Mega 6/45 - Vietlott 6/45 - Tường thuật KQXS Mega 6/45

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 21/04/2024

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 21/04/2024
07 21 36 38 40 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 19/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 19/04/2024
02 03 20 21 32 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 17/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 17/04/2024
09 16 26 27 32 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 14/04/2024

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 14/04/2024
07 12 16 29 42 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 12/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 12/04/2024
06 17 18 26 43 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 10/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 10/04/2024
02 10 30 33 34 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 07/04/2024

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 07/04/2024
03 11 15 17 24 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 05/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 05/04/2024
14 18 22 29 36 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 03/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 03/04/2024
07 11 14 22 29 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 31/03/2024

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 31/03/2024
05 12 13 17 40 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 29/03/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 29/03/2024
04 07 25 34 35 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 27/03/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 27/03/2024
06 29 31 35 42 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 24/03/2024

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 24/03/2024
01 14 22 28 32 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

to top