Mega 6/45 - Vietlott 6/45 - Tường thuật KQXS Mega 6/45

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 02/10/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 02/10/2022
03 17 28 30 31 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 30/09/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 30/09/2022
04 11 19 20 35 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 28/09/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 28/09/2022
04 05 07 24 27 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 25/09/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 25/09/2022
03 05 08 31 33 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 23/09/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 23/09/2022
01 12 21 28 30 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 21/09/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 21/09/2022
05 10 14 25 42 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 18/09/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 18/09/2022
03 05 10 17 25 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 16/09/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 16/09/2022
02 26 35 41 42 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 14/09/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 14/09/2022
03 12 15 20 24 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 11/09/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 11/09/2022
04 15 20 31 43 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 09/09/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 09/09/2022
04 06 13 14 28 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 07/09/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 07/09/2022
08 09 10 20 35 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 04/09/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 04/09/2022
05 17 19 27 35 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

to top