Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 27/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/02/2024
01 04 06 08 24 35 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 142,673,643,750
Jackpot 2 0 3,802,316,000
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 2068 500,000
Giải ba 36946 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 24/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/02/2024
01 03 22 27 38 40 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 135,425,799,750
Jackpot 2 1 3,569,068,200
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1569 500,000
Giải ba 29741 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 22/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/02/2024
08 19 24 31 35 55 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 130,331,185,950
Jackpot 2 1 3,419,717,350
Giải nhất 48 40,000,000
Giải nhì 1511 500,000
Giải ba 30793 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/02/2024
34 46 50 51 52 55 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 126,553,729,800
Jackpot 2 1 3,628,934,550
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1586 500,000
Giải ba 30486 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 17/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/02/2024
08 12 17 27 38 55 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 120,893,318,850
Jackpot 2 3 1,815,013,083
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1568 500,000
Giải ba 33396 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 15/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/02/2024
03 07 08 18 21 26 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 116,463,068,400
Jackpot 2 0 4,952,789,200
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1590 500,000
Giải ba 33383 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 13/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/02/2024
08 17 22 31 34 49 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 112,343,407,950
Jackpot 2 0 4,495,049,150
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 1305 500,000
Giải ba 27701 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 08/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/02/2024
22 31 35 36 38 42 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 107,397,479,550
Jackpot 2 0 3,945,501,550
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1225 500,000
Giải ba 26108 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 06/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/02/2024
08 19 27 34 46 51 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 103,161,578,250
Jackpot 2 0 3,474,845,850
Giải nhất 28 40,000,000
Giải nhì 1549 500,000
Giải ba 30460 50,000
to top