Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 03/10/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/10/2023
03 15 27 29 37 48 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 90,070,410,900
Jackpot 2 0 3,305,540,600
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 898 500,000
Giải ba 19423 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 30/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/09/2023
03 13 19 30 38 44 51

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 87,320,545,500
Jackpot 2 1 6,877,471,800
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1001 500,000
Giải ba 19647 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 28/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/09/2023
04 23 36 45 47 50 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 82,096,341,600
Jackpot 2 0 6,297,004,700
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 746 500,000
Giải ba 15150 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 26/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/09/2023
14 20 24 27 41 44 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 77,347,149,150
Jackpot 2 0 5,769,316,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 822 500,000
Giải ba 15397 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 23/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/09/2023
20 27 36 43 45 47 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 72,457,474,800
Jackpot 2 0 5,226,019,500
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 635 500,000
Giải ba 14725 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 21/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/09/2023
16 26 33 34 41 43 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 67,899,735,300
Jackpot 2 0 4,719,604,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 676 500,000
Giải ba 13877 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 19/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/09/2023
17 29 35 40 51 52 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64,650,236,700
Jackpot 2 0 4,358,548,600
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 555 500,000
Giải ba 13751 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 16/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/09/2023
25 27 42 51 54 55 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 61,815,809,550
Jackpot 2 0 4,034,612,250
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 584 500,000
Giải ba 12178 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 14/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/09/2023
06 10 20 22 50 52 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 59,333,976,300
Jackpot 2 0 3,767,853,000
Giải nhất 1 40,000,000
Giải nhì 642 500,000
Giải ba 13037 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 12/09/2023

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/09/2023
23 31 32 39 45 55 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56,990,967,600
Jackpot 2 0 3,507,518,700
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 563 500,000
Giải ba 13789 50,000
to top