Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 15/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/06/2024
05 10 14 20 26 51 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 927 500,000
Giải ba 20160 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 13/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/06/2024
08 39 45 47 49 51 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 789 500,000
Giải ba 16402 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 11/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/06/2024
13 16 21 30 32 39 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 887 500,000
Giải ba 18295 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 08/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/06/2024
13 16 32 33 35 43 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 914 500,000
Giải ba 17872 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 06/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/06/2024
18 26 38 39 47 51 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 56,657,129,250
Jackpot 2 0 3,291,082,400
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 772 500,000
Giải ba 17171 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 04/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/06/2024
01 02 07 10 13 19 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 54,037,387,650
Jackpot 2 1 3,553,778,750
Giải nhất 18 40,000,000
Giải nhì 1221 500,000
Giải ba 21813 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 01/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/06/2024
06 24 30 31 47 49 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 51,723,546,150
Jackpot 2 0 3,296,685,250
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 706 500,000
Giải ba 14445 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 30/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/05/2024
04 07 08 12 23 31 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 49,053,378,900
Jackpot 2 1 4,674,090,000
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1092 500,000
Giải ba 19617 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3, 28/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/05/2024
01 25 29 37 40 54 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 47,522,322,750
Jackpot 2 0 4,503,972,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 628 500,000
Giải ba 15067 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7, 25/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/05/2024
15 22 38 39 43 53 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 44,500,277,100
Jackpot 2 0 4,168,189,800
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 547 500,000
Giải ba 12607 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5, 23/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/05/2024
08 12 42 47 51 52 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Giải Trùng khớp Số giải Giá trị (đồng)
Jackpot 1 0 42,733,638,750
Jackpot 2 3 3,971,896,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 627 500,000
Giải ba 14273 50,000
to top